• За нас
  • Общи условия

Филипополис Тур става официален партньор на Шметерлинг

Филипополис Тур става официален партньор на Шметерлинг

Филипополис тур става официален партньор на Шметерлинг
Престижното немско туристическо дружество и туроператор, което
бележи все по-голям растеж през последните години, разширява и мрежата
си в България. Като White Label партньор на немската фирма,
Филипополис тур получава достъп до продуктите, услугите и марките на
Шметерлинг. Немското туристическо дружество представлява над 400
престижни туроператора, а мрежата Екстранет дава възможност за
резервации на много изгодни цени в над 200 000 хотела по света. В него
членуват повече от 4000 туристически агенции в 28 европейски държави.

Филипополис Тур - партньор на Шметерлинг
Филипополис Тур – Официален партньор на Шметерлинг

Като български туроператор, насочен към технологизиране на
резрвационните услуги и акцентиране върху продажбата на пловдивски и
регинални културни и уелнес продукти, Филипополис тур ще бъде
представен чрез всички канали за информация на Шметерлинг.
Партньорството между двете фирми цели повишаване на двустранната
конкурентноспособност .

Етикети,